Presentatieschema
Voorbeelden/voorstellen van Bouwkundige opdrachten waarbij 'Presenteren'
vanzelfsprekend en integraal onderdeel van de opdracht is:


'Kijkopdracht'


'Planningsopdracht'


'Architectuurgeschiedenisopdracht'


Detailonderzoek-opdracht

Planning