OPMERKING

over de te gebruiken software bij de module(n) ‘Virtueel Bouwen’

 

 

 

Het is niet toevallig dat er op het rooster ‘Virtueel Bouwen’ staat, en niet ‘ArchiCAD’. De essentie van de module(reeks) is dat de student bekend raakt met de principes en mogelijkheden (*) van virtueel bouwen in algemene zin, en niet zozeer met het omgaan met het pakket ‘ArchiCAD’…

 

Om de genoemde principes en mogelijkheden te leren kennen en ermee te oefenen, is het echter wel noodzakelijk dat met (tenminste) één van de drie VB-platforms (Allplan, ArchiCAD of Revit) geleerd wordt om te gaan.

 

Om die reden is het voor de student ook niet verplicht om ArchiCAD te leren, of uítsluitend ArchiCAD…  In het ideale geval leert de student omgaan met alle drie de platforms, omdat zij alle drie nét weer even andere mogelijkheden en werkwijzen hebben. En je kunt een programma natuurlijk alleen maar goed beoordelen als je ook (enig) zicht hebt op de alternatieven…

 

Concreet betekent het bovenstaande het volgende voor de student. De opdrachten waaruit de module(reeks) ‘Virtueel Bouwen’ bestaat mogen door de student ook met Allplan of Revit gemaakt worden. Een reden om voor Allplan te kiezen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat er voor dat programma (fraai) Nederlandstalige cursusmateriaal bestaat, en een reden om met Revit te willen werken zou kunnen zijn dat de student daar op zijn (huidige/toekomstige) werk-/stageplaats ook mee meent te gaan werken…

 

Voor alle informatie over de genoemde programma’s, inclusief de verkrijgbaarheid daarvan voor studenten, kan contact opgenomen worden met de docent, of kan gekeken worden op de site ‘ http://www.bouwonderwijs.net/ ’, onderdeel ‘Virtueel Bouwen’. (Daar bevindt zich een database, waarin ‘alle’ informatie over de genoemde programma’s –en enkele ‘aanverwante’ programma’s- verzameld wordt).

 

 

* Zie voor een uitleg over de principes en mogelijkheden van ‘virtueel bouwen’ www.bouwonderwijs.net  > ‘Virtueel Bouwen’