‘De ARCHI-fkast; Kennismaking Bouwkunde’

Versie 2006-2007

Code

ribKBK0b

Stad

4

ECTS-stp

2

Docent

GeraT (Geraci e.a.)

Roostering

Zie planningsoverzicht

Locatie

Academieplein; computer-practicumlokaal

Maximum aantal deelnemers

20

Vakverbod

BK; CT; ROP

Voorkennis

Geen

Korte omschrijving

Maak kennis met een groot aantal aspecten van de bouwwereld door middel van het doen van een –gestructureerd- onderzoek naar het bouwproces/de toegepaste bouwtechniek van een zelfgekozen bouwwerk.

Leerinhoud

Met behulp van een checklist met een groot aantal ‘standaard’ aspecten van een bouwproces/bouwproject (vb.: ‘Initiatief’, Draagconstructie Dak’, ‘Klimaat-installaties’) wordt systematisch een zelfgekozen bouwproject geanalyseerd en gedocumenteerd.

Het resultaat wordt op (de eigen school-webspace van) het internet gepubliceerd, wederom op systematische wijze. Hierdoor wordt het voor de student mogelijk om –voor ieder onderwerp (bijvoorbeeld ‘Opbouw Gevel’)- niet alleen kennis te maken met de oplossing van het ‘eigen’ gebouw, maar ook met de variant-oplossingen die bij de overige onderzochte gebouwen zijn aangetroffen en gedocumenteerd.

 

Leerdoelen

Kennismaking met vakgebieden Bouwkunde. Uit welke (standaard-) onderdelen worden gebouwen opgebouwd, en welke (vorm-) technische overwegingen liggen ten grondslag aan de gemaakte keuzen die geleid hebben tot het feit dat het gebouw is zoals het is.

 

Werkvorm

Korte inleidende college’s door docent, presentaties door studenten van (tussen-)resultaten, computerpracticum voor wie moeite heeft met het plaatsen van de onderzoeksresultaten op het internet

 

Toetsvorm

Beoordeling aan de hand van mate van participatie, en kwaltiteit/kwantiteit van het op het internet gepubliceerde werkstuk.

 

Literatuur/ leermiddelen

Boek: ‘Basisboek Bouwkunde’ (Bone), ISBN 9006950084, aangevuld met

reader met korte beschrijving van ‘alle’ aspecten waarop gelet kan worden bij het bestuderen van het eigen gebouw, en instructies om het werkstuk op het internet te publiceren.

 

Bijzonderheden

Afgezien van het opdoen van kennis op het Bouwkunde-vakgebied, leert de student ook analyseren: een complex geheel opdelen in herkenbare, behandelbare, onderdelen. Tevens wordt de vaardigheid opgedaan om materiaal op het internet te publiceren.