Overige Informatie
betreffende de
Hogeschoolbrede Keuzemodule

'3D-CAD'

(docent Geraci )
In het kader van de keuzemodule 3D-CAD bepalen de deelnemende studenten
zelf met welke (mix van) 3D-CAD programma's zij de opdrachten uitvoeren.


Zie voor informatie over
verschillende programma's de volgende links:


Portal Virtueel BouwenSketchup


AutoCAD


ArchiCADZie voor allerlei informatie
(handleidingen/opdrachten)
over ArchiCAD:

'Virtueel Bouwen 1'
(Module voor 2e sem. studenten Bouwkunde)


Gevarieerd voorbeeldmateriaal:

Workshop Digitaal Presenteren

(Homepage
Workshop Digitaal Presenteren
)


BELANGRIJKE OPMERKING
voor Bouwkunde-studenten die de keuzemodule 3D-CAD volgen,
en in het kader daarvan (uitsluitend) met ArchiCAD bezig zijn:

In het algemeen geldt dat er niet deelgenomen kan worden
–eigenlijk zou zelfs de inschrijving geblokkeerd moeten zijn!-
aan keuzevakken die leerstof als inhoud hebben die ook al in het
eigen curriculum aangeboden wordt. (Logisch, want anders haal je
meerdere keren studiepunten voor één en dezelfde studie-activiteit…).

Vandaar dat de betreffende studenten, op het moment dat zij ArchiCAD
aangeboden krijgen bij hun reguliere onderwijs, EXTRA, of ‘bijzondere’
ArchiCAD-Opdrachten krijgen tijdens de Module(n) 'Virtueel Bouwen 1' en/of
'Virtueel Bouwen 2'; e.e.a. in overleg met de docent te bepalen.


Bouwkunde-studenten die dat nadrukkelijk NIET willen, dienen bij het volgen van
de keuzemodule 3D-CAD, waar in principe de keuze van de te gebruiken programmatuur
vrij is, dus voor een ánder programma dan ArchiCAD te kiezen!
www.BOUWONDERWIJS.net