Tabel 1

 

Opdracht:

 

 

‘Herontwerp’ je eigen (*) gebouw, maar nu als een ontwerp waarin

Betonkernactivering is toegepast (al dan niet met Bodem-energieopslag).

 

 

Doe -op basis van zoveel mogelijk argumenten- een uitspraak over de haalbaarheid van deze techniek voor jouw specifieke project.

 

 

 

START opdracht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdracht

 

 

De opdracht komt er op neer dat je voor jouw specifieke project (dus niet ‘in algemene zin’) gaat bepalen of de keuze om Bka/Beo toe te passen verstandig is of niet.

 

 

Tijdens het uitvoeren van de verschillende stappen van de opdracht kom je al het één en ander te weten over BKA en bodem-energieopslag, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat je ook zelf op zoek gaat naar aanvullende praktijk-gegevens, die je aan de onderstaande ‘standaard-lijst’ kunt toevoegen.

 

 

 

Probeer zoveel mogelijk echte, realistische gegevens te verzamelen om die te verwerken in je onderzoek. Lukt dat (voor bepaalde onderdelen) niet, doe dan het volgende:

 

a)      geef aan hoe je geprobeerd hebt de echte/realistische gegevens te verzamelen, en verklaar waarom dat niet gelukt is

b)      doe een aanname omtrent de ontbrekende gegevens; bij voorkeur een ‘gefundeerde’.

 

 

 

verder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De opdracht bestaat eruit om alle voor- en alle nadelen van Bka/Beo (‘Betonkernactivering (ev.) met Bodem-energieopslag) op een rijtje zetten, en die tegen elkaar af te wegen. Om dit te kunnen doen worden al die voor- en nadelen uitgedrukt in geld, ook al is dat in bepaalde gevallen een onsympathieke, gekunstelde of over-vereenvoudigde benadering/werkwijze.

 

 

 

 

De hoofdvraag die beantwoord dient de worden is de volgende:

 

 

Voor mijn gebouw is toepassing van Bka/Beo WEL/NIET  een aantrekkelijke optie, omdat het gebouw de opdrachtgever/gebruiker over een periode van 10 jaar het volgende kost:

 

 

 

 

 

Tabel 1

UITKOMST KOSTENVERGELIJKING (*)

 

Kosten zónder toepassing van Bka/Beo (zie Tabel 2  )

 

 

 

 

1A

 

Kosten mét toepassing van Bka/Beo (zie Tabel 20 )

 

 

 

 

1B

 

 

* In deze oefening worden uitsluitend de bouwkosten en de energiekosten (verwarming) beschouwd. Uiteraard mag je e.e.a. altijd realistischer maken door ook andere werkelijk te maken kosten, zoals voor onderhoud van de verschillende installaties, mee te beschouwen en te rekenen. Deze kun je dan in de betreffende verzameltabellen noteren onder het kopje ‘Eventuele overige kosten’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2

Kosten zónder toepassing van Bka/Beo

 

Bouwkosten

 

 

 

 

2A

 

Energiekosten

 

 

 

 

2B

 

Eventuele overige kosten (zie Tabel 2.3  )

 

 

 

 

2C

 

TOTAAL

(Vul dit totaalbedrag ook in bij ‘1A’ in Tabel 1 )

 

 

 

_________

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwkosten

(bij: géén toepassing van Bka/Beo)

 

 

 

 

Terug naar Tabel 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiekosten

(bij: géén toepassing van Bka/Beo)

 

 

Bepaal of achterhaal het daadwerkelijke energieverbruik (*) van het gebouw.

 

Als dat niet lukt, bepaal dan het bruto gebruiksoppervlak, en ga uit van een gasverbruik van 5m3/m2 (**), jaar.

 

Zoek op/uit wat een kubieke meter gas kost, of ga uit van een gasprijs van 40 Eurocent/m3.

 

 

* Ter vereenvoudiging mág (hoeft niet!) de vergelijking beperkt blijven tot de energiekosten voor ruimteverwarming

 

** Pas dit kengetal aan als daar aanleiding toe is

 

 

Terug naar Tabel 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.3

Eventuele overige kosten zónder toepassing van Bka/Beo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAAL

(Vul dit totaalbedrag ook in bij ‘2C’ in Tabel 2 )

 

 

 

_________

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 20

Kosten bij toepassing van Bka/Beo

 

Bouw- en installatiekosten (zie Tabel 30 )

 

 

 

 

20A

 

Energiekosten

 

 

 

 

20B

 

Eventuele overige kosten (zie Tabel 30.3 )

 

 

 

 

20C

 

TOTAAL

(Vul dit totaalbedrag ook in bij ‘1B’ in Tabel 1 )

 

 

 

_________

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 30

Bouw- en installatiekosten bij toepassing van Bka/Beo

 

 De ‘normale’ bouwkosten    

 

 

 

 

30A

 

Extra kosten t.g.v. de Bka/Beo-voorzieningen (zie Tabel 40 )

 

 

 

 

30B

 

Bouwk./installatietechn. besparingen t.g.v. toepassing Bka/Beo (zie Tabel 40.3 )

(NB: minus-teken voor deze waarde plaatsen; het betreft hier besparingen op de kosten)

 

 

-

 

30C

 

 

TOTAAL

(Vul dit totaalbedrag ook in bij ‘20A’ in Tabel 20 )

 

 

 

_________

 

+

 

 

 

 

 

 

 

De ‘normale’ bouwkosten   

bij toepassing van Bka/Beo

 

 

xxxxx

 

 

 

(Vul dit bedrag ook in bij ’30A’, in Tabel 30  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 40

Extra kosten ivm toepassing van Bka/Beo

Bouwkundig:

 

 

 

 

Extra kosten vloeren/vloerplaten

 

 

 

 

40A

 

Leidingwerk in vloeren

 

 

 

 

40B

 

Akoestische ‘plafond-compensatie’-voorzieningen

 

 

 

 

40C

Warmtepomp(en) c.a.:

 

 

 

 

 

 

 

 

40D

 

 

 

 

 

40E

 

 

 

 

 

40F

Bodemenergieopslag-installatie c.a.:

 

 

 

 

 

 

 

 

40G

 

 

 

 

 

40H

 

 

 

 

 

40I

Eventuele aanvullende ‘traditionele’ installatie c.a.:

 

 

 

 

 

 

 

 

40I

 

 

 

 

 

40I

 

 

 

 

 

40 I

 

 

 

 

 

40J

 

 

TOTAAL

(Vul dit bedrag ook in bij ’30B’, in Tabel 30 )

 

 

 

_________

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra kosten vloeren/vloerplaten bij toepassing van Bka/Beo

 

Xxxxx

 

 

(Vul dit bedrag ook in bij ’40A’, in Tabel 40  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidingwerk in vloeren

(Extra kosten bij toepassing van Bka/Beo)

 

Xxxxx

 

 

(Vul dit bedrag ook in bij ’40B’, in Tabel 40  )

 

 

 

 

 

 

Akoestische ‘plafond-compensatie’-voorzieningen

(Extra kosten bij toepassing van Bka/Beo)

 

Xxxxxx

 

 

(Vul dit bedrag ook in bij ’40C’, in Tabel 40  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 40.3

Bouwk./installatietechn. besparingen bij (en t.g.v.) toepassing van Bka/Beo

 

 Plafonds

 

 

 

 

40.3A

 

Traditionele verwarmingsinstallatie + leidingen

 

 

 

 

40.3B

 

Traditionele koelinstallatie + leidingen

 

 

 

 

40.3C

 

Minder coördinatie-werk tussen (onder-)aannemer(s) en installateur

 

 

 

 

40.3D

 

 

TOTAAL

(Vul dit totaalbedrag ook in bij ‘30C’ in Tabel 30  )

 

 

 

_________

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

Plafonds

(Besparing bij toepassing van Bka/Beo)

 

xxx

 

 

(Vul de uitkomst in bij ’40.3A’ van Tabel 40.3  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionele verwarmingsinstallatie + leidingen

(Besparing bij toepassing van Bka/Beo)

 

xxx

 

 

(Vul de uitkomst in bij ’40.3B’ van Tabel 40.3  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionele koelinstallatie + leidingen

(Besparing bij toepassing van Bka/Beo)

 

xxx

 

 

(Vul de uitkomst in bij ’40.3C’ van Tabel 40.3  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minder coördinatie-werk tussen (onder-)aannemer(s) en installateur

(Besparing bij toepassing van Bka/Beo)

 

xxx

 

 

(Vul de uitkomst in bij ’40.3D’ van Tabel 40.3  )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiekosten

bij toepassing van Bka/Beo

 

 

xxxxxxxxxBepaal of achterhaal het daadwerkelijke energieverbruik (*) van het gebouw. Als dat niet lukt, bepaal dan het bruto gebruiksoppervlak, en ga uit van een gasverbruik van 5m3/m2 (**), jaar. Zoek op/uit wat een kubieke meter gas kost, of ga uit van een gasprijs van 40 Eurocent/m3.

 

 

 

 

* Ter vereenvoudiging mág (hoeft niet!) de vergelijking beperkt blijven tot de energiekosten voor ruimteverwarming

 

** Pas dit kengetal aan als daar aanleiding toe is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiekosten

(bij toepassing van Bka/Beo)

 

 

Bepaal of achterhaal het daadwerkelijke energieverbruik (*) van het gebouw.

 

Als dat niet lukt, bepaal dan het bruto gebruiksoppervlak, en ga uit van een gasverbruik van 5m3/m2 (**), jaar.

 

Zoek op/uit wat een kubieke meter gas kost, of ga uit van een gasprijs van 40 Eurocent/m3.

 

 

* Ter vereenvoudiging mág (hoeft niet!) de vergelijking beperkt blijven tot de energiekosten voor ruimteverwarming

 

** Pas dit kengetal aan als daar aanleiding toe is

 

 

Vul de berekende energiekosten in bij ‘20B’ in Tabel 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 30.3

Eventuele overige kosten bij toepassing van Bka/Beo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

(Vul dit totaalbedrag ook in bij ‘20C’ in Tabel 20  )

 

 

 

_________

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betonkernactivering

 

 

Zie voor uitleg over het begrip ‘betonkernactivering’ (oa) de volgende sites:

 

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodem-energieopslag

 

 

Zie voor uitleg over het begrip ‘betonkernactivering’ (oa) de volgende sites:

 

-

-

-

-

 

 

 

 

Tabel NUMMER

Naam Tabel

 

 

 

 

 

 

XA

 

 

 

 

 

 

XB

 

 

 

 

 

 

XC

 

TOTAAL

 

(Vul dit totaalbedrag ook in bij ‘YYY’ in Tabel 4444 )

 

 

_________

 

+